Denk mee over verdere ontwikkeling voor Op Stoom

GOOR - Welke invulling moet het voormalige TSB-terrein in Goor straks krijgen? De gemeente stelt deze vraag graag aan u als inwoner. Om te komen tot een breed gedragen nieuw masterplan voor dit gebied is de Denktank Op Stoom opgezet.

Op Stoom is de overkoepelende benaming voor de herontwikkelingsplannen voor de voormalige stoomblekerij. Afgelopen jaar heeft de gemeente dit terrein aangekocht met de ambitie om in drie deelgebieden woningbouw te realiseren met telkens een eigen, herkenbaar karakter. De gemeente wil graag dat zo’n 12 tot 15 mensen actief deel gaan nemen in deze danktank. Het ontwerpteam dat het achterliggende masterplan gaat maken is op zoek naar verschillende invalshoeken en perspectieven. Door mensen actief mee te laten praten in deze vroegste fases van het plan, moet uiteindelijk een breed gedragen eindresultaat op tafel komen. Landschapsarchitect Berno Strootman van het ontwerpteam legt uit dat het daarna niet stopt: “In dit Masterplan wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Op Stoom de komende 15 jaar wordt ontwikkeld om er straks te kunnen wonen, werken en genieten. Nadat de gemeenteraad het Masterplan heeft vastgesteld, wordt Op Stoom in deelgebieden verder ontwikkeld. Ook bij de uitvoer van het Masterplan en praktische invulling van de specifieke gebieden, wordt zorgvuldig per gebied gekeken welke inwoners en andere belanghebbenden worden betrokken. Nu beginnen we met de hoofdlijnen voor het Masterplan en daarvoor zijn we op zoek naar mensen voor de Denktank Op Stoom.”

Brede samenstelling
In de denktank moeten onder meer diverse inwoners uit Goor vertegenwoordigd zijn van diverse leeftijden. Ook omwonenden van het terrein, toekomstige bewoners, ondernemers en mensen met historisch en cultureel inzicht zullen dan vertegenwoordigd zijn. Hoe meer aanmeldingen binnenkomen, hoe mooier en divers deze denktank uiteindelijk zal worden. Aanmelden kan tot en met 27 juni door te mailen naar Renée Kleywegt via info@gooropstoom.nl met daarin naam, contactgegevens, perspectief én onderbouwing waarom zij vinden dat zij een bepaald perspectief vertegenwoordigen.

Meer berichten