Gemeente Hof van Twente altijd op zoek naar goed idee

HOF VAN TWENTE - Veel Nederlanders hebben vaak wel een idee hoe iets beter kan bij hun eigen gemeente. Maar de meeste mensen dóen helaas maar weinig met hun goede idee. Dit is jammer, want juist de feedback en suggesties van inwoners zijn onmisbaar voor gemeenten om nog meer te kunnen bereiken.

De gemeente Hof van Twente staat open voor goede ideeën van inwoners. Dingen die bijdragen aan bijvoorbeeld de zorg voor naasten, het aangenaam wonen in de kernen of het verbeteren van de samenleving op ander vlak. Wanneer u denkt dat u een goed idee heeft, hoort de gemeente het graag. Samen met betrokken inwoners en ondernemers werken aan een prettig, veilig en financieel gezond Hof van Twente is een grote prioriteit voor de gemeente.

Van idee naar uitvoering
Inwoners die een goed idee hebben zijn van harte welkom om hun suggestie voor te leggen aan de gemeente. U kunt dan contact opnemen via 0547-85 85 85 of per email via: info@hofvantwente.nl Wanneer u aan de slag wilt met een idee, is het handig om al vast na te denken over enkele conceptuele zaken. Onder meer: wie heeft baat bij mijn idee, wat kan ik zelf doen om dit te realiseren, welke anderen kunnen dit idee ondersteunen en welke rol kan de gemeente zelf hier in spelen.

Betrokken burger
Steeds meer gemeenten maken actief gebruik van dit soort concepten om inwoners mee te laten praten. Zo kent Almelo al een tijdje de ideeënmarkt om een idee onder de aandacht te brengen bij de gemeenteraad, Hengelo kende een soortgelijke motiemarkt. Doel is om de betrokken, creatieve inwoners ook echt actief mee te laten denken over beleid en goede plannen voor de toekomst.

Meer berichten