Foto:

Keuze woonwagenlocaties in Goor duurt iets langer

HOF VAN TWENTE - Komende dinsdag zal de gemeenteraad zich buigen over de vervolgstappen voor vestiging van woonwagenbewoners. De afgelopen tijd is veel werk verricht om tot een passende oplossing te komen.

De gemeenteraad nam in november vorig jaar het besluit dat er dit jaar concrete stappen gezet moesten worden om tot een passend woonwagenbeleid te komen waar zowel gemeente als bewoners goed mee uit de voeten kunnen. De gemeente ging samen met woningcorporatie Viverion in gesprek om dit voorjaar een plan van aanpak op te stellen voor plaatsing van woonwagens. In april maakte het college bekend dat er vijf locaties in Goor op het oog waren; aan de Dr. Schaepmanstraat, waar een tijdelijk hondenuitlaatveld en speelplek zitten op een braakliggende woningbouwlocatie. De tweede locatie is braakliggende grond aan de Meidoornstraat / Oude Haaksbergerweg. De derde plek is de voormalige Puntdakschool, op de hoek van de Coornhertstraat en Pieter Langendijkstraat. De vierde plek is de voormalige zwembadlocatie aan de Merelstraat en als laatste, een speelplek annex hondenuitlaatveld aan de Gorterstraat / Wheedijk.

Zorgvuldig proces
De afgelopen tijd zijn door een externe bemiddelaar concrete gesprekken gevoerd met omwonenden en woonwagenbewoners. Toen omwonenden namelijk geïnformeerd werden over de vijf beoogde locaties en het tijdspad voor besluitvorming, voelden velen zich overvallen. Draagvlak is erg belangrijk, waarop de beleidsbemiddelaar ingezet werd. Dit gaf meer inzicht in de zorgen, standpunten en belangen. Deze beleidsbemiddeling blijkt goed te werken; men wil dit dan ook voortzetten om tot een uiteindelijke locatiekeuze te komen. De verwachting is dat eind 2021 dan een definitieve keuze gemaakt kan worden

Europese ingreep
Het bieden van goede vestigingsplekken voor woonwagenbewoners was niet iets waar veel gemeenten uit eigen beweging vaart mee maakten. Sterker nog, veel gemeenten hielden er actief ontmoedigingsbeleid op na. De Europese rechter maakte hier een einde aan; gemeenten werden verplicht passend beleid te formuleren om de woonwagencultuur te behouden.

Meer berichten