<p>Gebruik van gewasbeschermers met glyfosaat is een punt van zorg bij veel mensen. Toch zou het bij goed gebruik veilig moeten zijn.</p>

Gebruik van gewasbeschermers met glyfosaat is een punt van zorg bij veel mensen. Toch zou het bij goed gebruik veilig moeten zijn.

(Foto: Shutterstock)

Grote zorgen over mogelijke verlenging gebruik van glyfosaat

HOF VAN TWENTE - De mogelijke verlenging van het toelaten van glyfosaat is ook in Hof van Twente een punt van zorg. In 2022 loopt de huidige toelating voor het gebruik van dit gewasbeschermingsmiddel af. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit opnieuw toelating krijgt omdat het volgens diverse onderzoeken veilig zou zijn. Toch is het middel verre van onomstreden.

Nederland, Frankrijk, Zweden en Hongarije keken samen naar de veiligheid van deze onkruidbeschermer die onder meer in de merknaam Roundup in de handel is. In juni kwamen zijn met een concept-beoordelingsrapport. Dit concludeerde “Voor alle voorgestelde toepassingen kan een veilig gebruik worden aangetoond voor toepassers en werknemers (beide zonder persoonlijke beschermingsmiddelen) en voor omstanders. Voor bewoners werd een veilig gebruik aangetoond voor alle voorgestelde toepassingen, met uitzondering van één scenario waarin vanwege een hoge voorspelde sproeidrift geen veilig gebruik kon worden aangetoond.” Hoewel het rapport aangeeft dat de stof zelf zeker nadelig is voor het menselijk lichaam, zijn de concrete risico’s bij goed gebruik dus verwaarloosbaar. Uiteraard is de kanttekening ‘bij goed gebruik’ gelijk ook het punt van zorg bij veel tegenstanders.

Onder meer GroenLinks Hof van Twente spreekt zorgen uit over de mogelijke verlenging van het gebruik van dit middel. Zij hopen dat er juist ook op lokaal en regionaal niveau bewust gekozen zal worden om dit middel straks niet meer te gebruiken. Zij zien zich hierin onder meer gesterkt door het Waterschap Vechtstromen dat in februari al aankondigde het gebruik van glyfosaat geheel te beëindigen. Er zijn eerder ook al goede stappen bereikt om dit middel minder prevalent te maken. Zo is het sinds 2016 verboden om dit in de groenvoorziening en in tuinen te gebruiken als chemische onkruidbestrijder. Gemeenten moesten daarom ook op zoek naar alternatieve methodes zoals heet water om onkruid te verdelgen.

De mogelijke komende verlenging is ook voor veel andere organisaties en groepen zorgwekkend. Zo is het burgerinitiatief Red Bijen en Boeren actief om uitfasering hoog op de Europese agenda te krijgen. Het aantal bijen en andere nuttige insecten liep de afgelopen decennia fors terug, waarbij ook het gebruik van pesticiden wordt gezien als een belangrijke oorzaak.

Meer berichten