Foto:

Gebruik de TONK-steun

HOF VAN TWENTE - De gemeente spoort mensen aan om gebruik te maken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De gemeente verlengde en verruimde de maatregel eerder al.

Mensen die als gevolg van de coronacrisis een terugval hadden in hun inkomen kunnen hiermee financiële ondersteuning aanvragen over de periode van 1 januari tot en met 1 oktober 2021. Men vraagt de ondersteuning aan over de maanden dat het echt nodig is. Wanneer men echter recht heeft op andere vormen van ondersteuning dan moeten mensen deze eerst aanvragen, zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering van het UWV. Wanneer die niet toereikend zijn om de vaste lasten te dekken dan kan men gebruik maken van de TONK-regeling. Aanvragen kan via www.hofvantwente.nl/tonk

Meer berichten