Foto: Shutterstock

GGD in gesprek met gemeenten over lokaal prikken

HOF VAN TWENTE - De GGD Twente is momenteel druk bezig met de nieuwe fase van de coronavaccinaties. Zo worden diverse priklocaties gesloten, afgelopen week al Markelo, waarbij het vaccineren nu gaat verschuiven naar wijkniveau. Want: er is nog zeker winst te behalen voor iederéén gevaccineerd is.

De huidige stand van zaken is dat er in totaal ruim 683.00 prikken gezet zijn en 356.000 Twentenaren volledig gevaccineerd zijn. Dit zijn echter vooral mensen die zich bewust hebben laten vaccineren voor hun bescherming en die van anderen. Er zijn ook mensen die nog steeds twijfelen, die door praktische zaken niet in de gelegenheid waren of gewoon wantrouwend zijn tegenover medische zaken en overheden. Zo zijn ongedocumenteerden of mensen die hier illegaal verblijven simpelweg niet in zicht van de GGD. De laatste vaccinaties zullen dan ook het meest uitdagend zijn om te zetten.

De GGD Twente kijkt nu met gemeenten waar het beste op locatie gevaccineerd kan worden. De eerste plekken zijn inmiddels bekend. Zo kunnen Hof van Twentenaren in Almelo terecht op zaterdag 4 september van 09.00 tot 17.00 uur bij wijkcentrum Eninver aan de Apollolaan 1. Hier kan men zonder afspraak gevaccineerd worden. Meer data en tijden worden binnenkort bekendgemaakt via www.ggdtwente.nl

Meer berichten