<p>Er zitten nog steeds veel statushouders uit eerdere vluchtregio&#39;s in de opvang. Dit maakt opvang van nieuwe vluchtelingen lastig.</p>

Er zitten nog steeds veel statushouders uit eerdere vluchtregio's in de opvang. Dit maakt opvang van nieuwe vluchtelingen lastig.

(Foto: )

Opvang gezocht voor asielzoekers

HOF VAN TWENTE - De situatie in Afghanistan beheerste het nieuws flink de afgelopen weken. Inmiddels zijn ruim 2.500 mensen geëvacueerd. Een brede groep, want naast tolken kwamen ook onder meer journalisten, mensenrechtenactivisten, ‘fixers’ en anderen in aanmerking voor een levensreddende vlucht. Maar hoe gaat het nu verder?

Alle evacués die nu in Nederland zijn en geen andere eindbestemming hebben komen in een noodopvang terecht. Hierna zal een eventuele asielaanvraag in behandeling genomen worden. Dit kan echter een tijdje duren; ook omdat er nu zo’n grote groep in het traject gaat en het uitpluizen van de asielvoorwaarden lastig kan zijn gezien documentatie en andere factoren. Momenteel is het grootste acute probleem het tekort aan opvang- en huisvestingsplekken. Momenteel zijn namelijk 27.000 van de 29.000 plekken in asielzoekerscentra bezet. Er is dan ook al gevraagd bij provincies en gemeentebesturen om meer opvangplekken te openen. Dit was eerder ook al nodig om onder meer de grote stroom Syrische vluchtelingen op te kunnen vangen.

GroenLinks Hof van Twente roept het college van B&W op om te kijken hoe geholpen kan worden om de doorstroming te verbeteren. Bijvoorbeeld door tijdelijke huisvesting van statushouders aan te bieden, waarvan er nu ruim 11.000 mensen in de opvang zitten - die uiteindelijk uit moeten stromen naar reguliere woonruimte. Wanneer zij onnodig lang in de opvang zitten belemmert dit ook de integratie en participatie. GroenLinks verwacht dat er op korte termijn ook concrete vraag zal komen wat Overijssel en de regio Twente in het verlengde kan doen voor opvang van statushouders of noodopvang voor asielzoekers. “Onze fractie zou graag zien dat het college zich inspant om binnen de Hof van Twente, en samen met onze inwoners, mogelijkheden te creëren om vluchtelingen -van begin af aan- op een juiste manier op te vangen. Het college heeft eerder te kennen gegeven bereidwillig te zijn om minderjarige asielzoekers (en hun families) op te willen vangen in de Hof van Twente.”D

e formele vragen omvatten onder meer welke kansen men ziet om huisvesting voor statushouders of asielzoekers te realiseren, bijvoorbeeld in op dit moment leegstaande panden. Maar ook op welke termijn men in gesprek kan gaan met aanverwante organisaties zoals Salut, Doors Wide Open, Stichting Vluchtelingenwerk Hof van Twente en de Raden van Kerken om voorbereidingen te treffen. Voor een en ander zou ook een concreet stappenplan opgezet moeten worden met duidelijke communicatie richting de inwoners over wat er gaat gebeuren. De komst van asielzoekers is namelijk niet onomstreden en leverde eerder al protesten op in andere gemeenten.

Meer berichten