Foto: Shutterstock

Een duurzame kerk

HOF VAN TWENTE - Een betere wereld begint bij ons zelf. En onze eigen kerk. Dit is ook de boodschap die de Heilige Geest Parochie graag onder de aandacht brengt. 

In het september nummer van het kerkblad Geestig is duurzaamheid namelijk een belangrijk thema. Levensbeschouwing en duurzaamheid heeft wel degelijk een relatie zo beargumenteren zij - rentmeesterschap over dingen die niet je eigendom zijn, maar waarvoor je wel een verantwoordelijkheid voelt. Duurzamer leven is dan ook goed beschouwd een daad van liefde. De meeste mensen kunnen zelf veel doen om duurzamer te leven, vaak met relatief kleine ingrepen. Bijvoorbeeld door bewust te kiezen voor boodschappen met minder verpakkingen. Andere uitingen zijn bijvoorbeeld het planten van bomen in het kader van de lopende lopende ‘Periode van de Schepping’ van 1 september tot en met 4 oktober.

Meer berichten