Foto:

Buurtmiddeling bestaat al 25 jaar

HOF VAN TWENTE - Deze maand viert het concept van buurtbemiddeling het 25-jarig bestaan. Rotterdam en Zwolle zijn in 1996 als eerste begonnen met dit concept. Landelijk werden in deze tijdsspanne ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld. In ruim zeven van de tien gevallen kon door middel van bemiddeling een passende oplossing geboden worden om de rust weer te herstellen.

Ook in Hof van Twente is buurtbemiddeling actief om conflicten tussen buren op te lossen. Burenruzies hebben een grote impact op de leefbaarheid in wijken, zo signaleert ook projectcoördinator Like Vis van Salut, de welzijnsorganisatie van Hof van Twente. In onze gemeente zijn acht getrainde buurtbemiddelaars actief op vrijwillige basis.

De insteek van buurtbemiddeling is even simpel als effectief: zij gaan in gesprek met beide buren om te kijken wát de problemen zijn en hoe beide partijen hun kant van het verhaal beleven. Wanneer de aard van het conflict duidelijk is, kijkt men hoe er een realistische, werkbare oplossing kan komen. In een gesprek op neutraal terrein worden deze afspraken dan vastgelegd. De buurtbemiddelaars hebben geen magische krachten of bijzondere bevoegdheden - oplossingen moeten echt vanuit de bereidheid van de buren zelf komen. Iets geven en iets nemen.

Om de dienstverlening van de buurtbemiddelaars zo laagdrempelig mogelijk te maken is deze gratis toegankelijk. De inzet van de bemiddelaars wordt namelijk bekostigd door financiering van de gemeente evenals woningcorporaties Viverion en Wonen Delden. Ook de politie ondersteunt hun inzet. Het doel is immers om te voorkomen dat zaken verder escaleren en uiteindelijk repressief optreden door de politie de enige resterende oplossing is. De buurtbemiddelaars roepen dan ook op om ergernissen niet op te laten stapelen en te laten escaleren, maar al vroegtijdig het gesprek aan te gaan.

Hebt u ook een conflict met de buren of buurtgenoten waar u niet meer zelf uit kunt komen? Neem dan contact op met Like Vis. Zij is bereikbaar op 0547-26 00 53, app op: 06-208 94 99 of email: info@salut-welzijn.nl Uiteraard mag u rekenen op professionele hulp die respectvol om gaat met uw en andermans standpunten. Zo komt u hopelijk weer samen tot een oplossing die werkt voor alle partijen. Laat een conflict niet uw leven beheersen.

Meer berichten