Foto: Shutterstock

Oude Blasius zoekt invulling

DELDEN - De Oude Blasius moet in de toekomst voor meer activiteiten gebruikt worden. 

Om de mogelijkheden te onderzoeken stelt de kerkenraad een speciale werkgroep in. Men denkt onder meer aan exposities, lezingen en andere vormen van kunstuitingen. Intensiever gebruik is concreet nodig, omdat het aantal leden de afgelopen jaren sterk afgenomen is door vergrijzing en ontkerkelijking. Dit heeft ook financiële gevolgen voor de organisatie, die immers zit met een groot en duur pand qua onderhoud. Nu gebruikt men de kerk al voor onder meer concerten. Uiteraard moet toekomstig gebruik wel recht doen aan het karakter dat een kerk beoogd. Ook moet het passen binnen de financiële mogelijkheden; voor sommige activiteiten moet men immers investeren in faciliteiten.

Meer berichten