<p>Wijkverpleging staat bovenaan de lijst met statistisch de meeste meldingen van zorgfraude. Dit fenomeen kost de samenleving veel geld.</p>

Wijkverpleging staat bovenaan de lijst met statistisch de meeste meldingen van zorgfraude. Dit fenomeen kost de samenleving veel geld.

(Foto: )

Aandacht voor risico’s van zorgfraude

De Twentse gemeenten en politie vragen deze week extra aandacht voor criminaliteit. Zo ligt de nadruk deze week op het herkennen van diverse vormen van ondermijnende criminaliteit, met een specifieke doorkijk naar zorgfraude.

HOF VAN TWENTE - Ondermijnende criminaliteit is een erg breed thema. Hieronder vallen uiteenlopende vormen van criminaliteit die een vermenging zijn van de boven- en onderwereld. Denk hierbij aan verhuurders wiens pand in gebruik is als een drugslab, maar ook bijvoorbeeld een autobedrijf dat diensten levert aan criminelen. Zorgfraude kan hier ook een voorbeeld van zijn.

De Nederlandse gemeenten en overheden geven tegenwoordig steeds meer geld uit aan zorgtaken; in 2020 spendeerden we collectief in totaal 116 miljard euro. Volgens het RIVM zullen deze kosten tot zeker 2060 blijven stijgen; gemiddeld met 2,8 procent per jaar. Inwoners worden ouder en hebben daardoor wat meer ondersteuning nodig. Als gevolg zijn er ook meer en meer bedrijven actief geworden in de zorg en ondersteuning. Voor gemeenten is het goed toezicht houden op al deze zorgleveranciers erg lastig; ze willen immers ook niet té veel de bedrijven en ontvangers van zorg belasten met deze controles. Er zijn bedrijven die hier misbruik van maken.

De gemeenten noemen diverse signalen die zouden kunnen duiden op zorgfraude. Bijvoorbeeld wanneer bedrijven op papier meer dan 24 uur zorg per dag claimen. Ook intimiderende handelingen door zorgverleners zijn een punt van zorg. Verder kan het zijn dat cliënten verwaarloosd worden, in slechte voorzieningen gehuisvest zijn of dat toezicht vervangen is door een camera in plaats van een mens. Het landelijke Informatie Knooppunt Zorgfraude (een samenwerking van onder meer de belastingdienst, FIOD, Centrum Indicatiestelling Zorg, zorgverzekeraars en gemeenten) ontving in 2019 ruim 613 signalen over zorgfraude. In 2020 waren dit er 489, waarbij de daling komt doordat ook veel aanbieders concreet minder zorg leverden door de pandemie. Dankzij de brede samenwerking kunnen signalen ook sneller gedeeld worden met andere partners. Statistisch kwamen de meeste klachten binnen over de wijkverpleging, gevolgd door individuele begeleiding, mondzorg, geneeskundige GGZ en dagbesteding. De meest voorkomende vorm van zorgfraude is volgens het IKZ het declareren van meer zorg dan geleverd is, dan wel het aanvragen van meer zorg dan nodig is.

De Twentse gemeenten vragen mensen om mogelijke signalen van zorgfraude altijd door te geven aan de gemeente. Ook wanneer u deze vermoedens hebt bij iemand in uw omgeving. De gemeente Hof van Twente neemt ook zelf concrete actie, zo werd in september al een voorlichtingsavond gehouden over de kwetsbaarheid van het buitengebied voor ondermijning wat toenam door de pandemie.

Meer berichten