Foto: Shutterstock

Voedselbank blij met vele steun

De vraag naar voedselhulp is afgelopen jaar flink gestegen. Volgens Voedselbanken Nederland maakten in 2020 ruim 160.000 mensen gebruik van voedselhulp. Dit tegenover 151.000 in 2019. Ook in onze regio nam de drukte toe bij de voedselbanken.

HOF VAN TWENTE - De Voedselbank Midden-Twente verzorgt voedselhulp vanuit uitgiftepunten in Hengelo, Borne en Goor. Afgelopen jaar was een uitdaging voor de organisatie, met een andere opzet van de uitgifte om dit coronaproof te maken. In 2020 verstrekte de organisatie in totaal 15.880 kratten aan 645 gezinnen. Hiervan was ruim 56 procent een éénpersoonshuishouden. De Voedselbank is voor een groot deel afhankelijk van vrijwillige inzet en donaties om deze activiteiten voort te zetten. Dat dit leeft blijkt uit de verslagen van acties op de website: zo werd onlangs geld gedoneerd door de Odin groep na hun Krokettendag en de katholieke kerken in Hengelo zamelden voedsel in. De Voedselbank Midden-Twente hoopt natuurlijk dit jaar ook weer op veel voedseldonaties en geldelijke steun voor de feestdagen, zodat zij weer pakketten samen kunnen stellen.

Meer berichten