<p>Met de Provinciale subsidie kunnen asbesthoudende daken gesaneerd worden, waarna zonnepanelen teruggeplaatst worden.</p>

Met de Provinciale subsidie kunnen asbesthoudende daken gesaneerd worden, waarna zonnepanelen teruggeplaatst worden.

(Foto: Shutterstock)

Subsidie asbestsanering en zonnepanelen geopend

De Provincie Overijssel heeft deze week de nieuwe subsideregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ geopend. Doel van de regeling is om asbesthoudende daken te saneren en deze te verduurzamen door zonnepanelen terug te plaatsen.

TWENTE - Het saneren van asbesthoudende objecten zoals daken en schuren is een prioriteit voor de overheden. Bij bijvoorbeeld branden of werkzaamheden kan asbest vrijkomen wat risico’s oplevert voor de gezondheid. De wens is dan ook om zoveel mogelijk objecten te saneren voor deze risico’s opleveren. Een andere ambitie is het verduurzamen van de samenleving; deze twee punten worden nu gecombineerd in één subsidieregeling.

Met de regeling kunnen mensen maximaal 5.000 euro aanvragen voor sanering van een dak groter dan 35 vierkante meter. Dit moet dan door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden. Na de sanering moeten dan zonnepanelen teruggeplaatst worden die ten minste voorzien in het eigen elektriciteitsverbruik. De Provincie Overijssel heeft voor deze regeling 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast werkt men ook aan andere subsidiemogelijkheden, waarvoor in totaal nog eens 5 miljoen euro beschikbaar is. Zie: www.overijssel.nl/loket

Meer berichten