<p>Historische foto van het feest in 1975. Ook in 2025 moet groots uitgepakt worden voor het 150-jarig jubileum.</p>

Historische foto van het feest in 1975. Ook in 2025 moet groots uitgepakt worden voor het 150-jarig jubileum.

(Foto: )

Voorbereidingen jubileum School- en Volksfeest Goor van start

In 2025 viert het Goors School- en Volksfeest het 150-jarig bestaan. Een gegeven wat men zeker niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Hoewel het jubileum pas over 3,5 jaar is, kwam deze week voor het eerst de stuurgroep voor het jubileum bijeen. Deze bestaat uit bestuurs- en commissieleden evenals betroken Gorenaren.

GOOR - In 1975, bij 100 jaar Schoolfeest maakte Goor er een meer dan bijzonder feest van met als thema “Het zit nergens zo snor als in Goor”. Gedurende anderhalve week waren er tal van activiteiten die duizenden mensen op de been brachten. Vrijwel heel Goor hulde zich in historische kledij en bijna alle Goorse mannen lieten een snor staan, waardoor de Reggestad een landelijke attractie werd. Het ‘snorren-en-strikkenfestijn’ zit bij veel Gorenaren nog vers in het geheugen. 

In het jaar 2000, bij 125 jaar Schoolfeest werd het thema “Goor feest hoffelijk door” gelanceerd. Een knipoog naar de gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Goor opging in Hof van Twente. Goor was in vele opzichten een week lang hoffelijk: straten waren versierd met wapenschilden en soms zelfs omgetoverd tot ware kastelen. Gorenaren werden hoffelijke personages variërend tot jonkheren, jonkvrouwen, graven, gravinnen en edelen. Hoogtepunt van dit jubileum was de Nachtoptocht, de extra optocht naast de “gewone” jaarlijkse Allegorische Optocht en de kinderoptocht.

Wat gaat het thema worden voor 2025? Afgelopen maandag werd voorzichtig een eerste aanzet gegeven voor het neerzetten van een jubileum waar nog lang over gesproken gaat worden, aldus de initiatiefnemers. De werkgroep vraagt de inwoners hierbij graag om ideeën en suggesties om dit nog aantrekkelijker te maken. Deze kunnen ingediend worden via het speciale emailadres: 150jaar@schoolfeest.com en zullen worden meegenomen in het eerst volgende overleg, aldus de enthousiaste werkgroep.

Meer berichten