<p>Helaas zijn veel horecagelegenheden nog moeilijk toegankelijk voor mensen met een visuele beperking of in een rolstoel.</p>

Helaas zijn veel horecagelegenheden nog moeilijk toegankelijk voor mensen met een visuele beperking of in een rolstoel.

(Foto: )

Horeca in de Hof kan en moet straks beter toegankelijk worden

Naar schatting twee miljoen Nederlanders hebben een handicap. Omdat de wereld lang niet altijd op deze groep ingesteld is, ervaren mensen met een beperking vaak de nodige hindernissen - letterlijk en figuurlijk. Een horecagelegenheid bezoeken is bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel of met een visuele beperking soms een hele uitdaging.

HOF VAN TWENTE - De werkgroep Hof Toegankelijk wil hier graag verandering in brengen op lokaal niveau. Zo gaven zij afgelopen maand al een voorlichtingsavond en er is een toolkit met adviezen opgesteld voor ondernemers om hen hierbij te helpen. Vaak kan een gelegenheid met relatief kleine aanpassingen al een stuk beter toegankelijk zijn. Maar een ondernemer zonder beperking weet vaak niet wáár precies de hindernissen liggen.

De toolkit is gericht op praktische adviezen die vaak voor meerdere beperkingen inzetbaar zijn. Daarnaast benadrukken zij dat lang niet alle beperkingen zichtbaar zijn, waardoor het dus belangrijk blijft om te vragen wat het individu nodig heeft. Voor mensen in een rolstoel adviseert men onder meer het plaatsen van rolplanken bij hoogteverschillen van 2 centimeter of meer, maar ook het ophogen van een tafel naar 70 centimeter, zodat een rolstoel er makkelijk onder past. Voor mensen met een visuele beperking is het aangenaam om opstapjes te markeren met lichtgevende of reflecterende tape, maar ook glazen deuren goed te markeren. Goede verlichting is voor hen ook erg wenselijk, evenals het duidelijk aangeven van bijvoorbeeld bar en toilet.

De gemeente is blij met het initiatief om de samenleving voor meer mensen goed toegankelijk te maken. Zo promoten zij ook het aanbod van Hof Toegankelijk om langs te komen voor een adviesgesprek. Zij helpen ondernemers graag om hun bedrijf toegankelijker te maken. Aanmelden hiervoor kan via hoftoegankelijk@hotmail.com of 06-29 83 08 88. De toolkit is te downloaden via: www.hofvantwente.nl

Meer berichten