Foto: Shutterstock

Parochie dankt vele vrijwilligers

HOF VAN TWENTE - De parochiebesturen van de ‘Heilige Geest’, ‘Heilige Jacobus en Johannes’ en ‘De Goede Herder’ spreken hun gezamenlijke dank uit aan de vrijwilligers die zich de afgelopen anderhalf jaar ingezet hebben voor hun gemeenschap.

De coronapandemie was en blijft een uitdagende tijd; lange tijd werden veel beperkingen opgelegd die ook het kerkelijk leven en de aanverwante werkzaamheden troffen. Zo waren de mogelijkheden voor vieringen beperkt, wat weer een zekere eenzaamheid in de hand werkte. De besturen zijn dankbaar aan de vrijwilligers die onder meer hulp en ondersteuning boden en juist het contact gezocht hebben en houden met parochianen die gedwongen waren om thuis te blijven. 

“Wij vonden elkaar telefonisch, per email, met nieuwsbrieven, online bijeenkomsten of vergaderingen op anderhalve meter. Er werden gebedsvieringen gehouden door parochïele voorgangers zodat het bijeenkomen en bidden in de geloofsgemeenschappen door kon gaan. (...) Wij hebben veel verhalen gehoord over de verbondenheid die deze periode heeft gebracht, de steun aan elkaar en de verhalen van gemis, verlies van contact en motivatie.” De besturen zijn dankbaar dat het ‘samen kerk zijn’ zo toch door kon gaan.

Meer berichten